വൈഫൈ റൗട്ടറിൻറെ പാസ്സ്‌വേർഡ് മറന്നു പോയാൽ കണക്ഷൻ വീണ്ടെടുക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്?

വൈഫൈ റൗട്ടറിൻറെ പാസ്സ്‌വേർഡ് മറന്നു പോയാൽ കണക്ഷൻ വീണ്ടെടുക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്?

വൈഫൈ റൗട്ടറിൻറെ പാസ്സ്‌വേർഡ് മറന്നു പോയാൽ, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്‌ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണവുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിന് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കും.

നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ റൗട്ടറിൻറെ പാസ്സ്‌വേർഡ് വീണ്ടെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:

  • നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിലെ പാസ്സ്‌വേർഡ് സ്റ്റോറിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ലാപ്‌ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഉപകരണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ നെറ്റ്‌വർക്ക് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പാസ്സ്‌വേർഡ് അതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കാം.
  • നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ റൗട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ചില റൗട്ടറുകൾ പിന്നിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
  • നിങ്ങളുടെ വൈഫൈ റൗട്ടർ വാങ്ങിയ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിന്റെ പാസ്സ്‌വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിലെ പാസ്സ്‌വേർഡ് സ്റ്റോറിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിൻറെ പിന്നിൽ പാസ്സ്‌വേർഡ് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൗട്ടർ വാങ്ങിയ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിന് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

റൗട്ടറിന് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇല്ലാതാകും, അതിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്സ്‌വേർഡും ഉൾപ്പെടുന്നു. റൗട്ടറിന് ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിൻറെ പിന്നിൽ റിസെറ്റ് ബട്ടൺ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. റിസെറ്റ് ബട്ടൺ സാധാരണയായി ഒരു ചെറിയ ദ്വാരമാണ്, അത് ഒരു പിൻ ഉപയോഗിച്ച് അമർത്താം. റിസെറ്റ് ബട്ടൺ 10 സെക്കൻഡ് അമർത്തിപ്പിടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ റൗട്ടർ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.

റൗട്ടർ ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണവുമായി കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ പാസ്സ്‌വേർഡ് സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റൗട്ടറിൻറെ പിന്നിൽ പുതിയ പാസ്സ്‌വേർഡ് സൃഷ്ടിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഈ വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമെ നിങ്ങളുടെ വൈ ഫൈ റൗട്ടറിന്റെ മോഡൽ യൂട്യൂബിൽ നോക്കുക അതിൽ മിക്ക ആളുകളും പാസ്സ്‌വേർഡ് എങ്ങനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ടും ശെരിയായില്ലങ്കിൽ റൗട്ടർ നിർമ്മാതാക്കളെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പരിഹാരം ചോദിക്കുക

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ഉള്ളടക്കം

ടാഗുകൾ