എ ഐ കാരണം 20 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന ജോലികള്‍

എഐ (Artificial Intelligence) എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ ഒരു ശാഖയാണ്, അത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. എഐയുടെ വികസനം വളരെ വേഗത്തിലാണ്, ഇത് നിരവധി മേഖലകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

എഐയുടെ വികസനം മൂലം ഭാവിയിൽ നിരവധി ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ജോലികൾ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്നതോടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.

20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എഐ കാരണം നഷ്ടമായേക്കാവുന്ന ചില ജോലികൾ ഇതാ:

  • ക്ലയന്റ് സേവനം: എഐ-ചാറ്റ്ബോട്ട്‌കൾ ഇതിനകം തന്നെ ക്ലയന്റ് സേവനത്തിന്റെ നിരവധി വശങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുന്നു. ഭാവിയിൽ, ഈ ബോട്ട്‌കൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അഭ്യർത്ഥനകൾക്കും മറുപടി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് ക്ലയന്റ് സേവന ഏജന്റുകളുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കും.
  • ഡാറ്റാ എൻട്രി: ഡാറ്റാ എൻട്രി ഒരു നിർമ്മാണ യന്ത്രം പോലെയാണ്, അത് പലപ്പോഴും ആവർത്തനപരവും ദുർബലവുമായ ജോലികളാണ്. എഐ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓട്ടോമാറ്റിസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിനകം തന്നെ നിലവിലുണ്ട്, കൂടാതെ ഈ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതിനിടയിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുന്നു.
  • മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്: ഫാക്ടറികളിലും ഡിപ്പോകളിലും മെഷീനുകൾ കൂടുതൽ സ്വയംഭരണാത്മകമാകുന്നു, ഇത് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ, മെഷീനുകൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ആവശ്യകത കൂടുതൽ കുറയ്ക്കും.
  • ഡ്രൈവിംഗ്: ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡ്രൈവിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഇതിനകം തന്നെ വികസനത്തിലാണ്, കൂടാതെ ഭാവിയിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ ആവശ്യകത കുറയുന്നതിനിടയിൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുന്നു.
  • സ്റ്റോർ കസ്റ്റമർ സേവനം: സ്റ്റോറുകളിൽ സ്റ്റോർ കസ്റ്റമർ സേവന ഏജന്റുകളുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി എഐ-സഹായത്തോടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലിയൻറ് സേവന സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു.

ഈ ജോലികൾ എല്ലാം എഐ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡാറ്റ എൻട്രി റോബോട്ടുകളും ക്ലയന്റ് സേവന ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ചാറ്റ്‌ബോട്ട്‌കളും ഇതിനകം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഐ കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ?

എഐ കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട്:

പുതിയ ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കുക: എഐയുടെ വികസനം പുതിയ മേഖലകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, എഐ ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ ജോലികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ജോലിക്കാരെ പുനപരിശീലിപ്പിക്കുക: എഐ കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലികൾക്ക് ജോലിക്കാരെ പുനപരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പരിഹാരമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡാറ്റാ എൻട്രി ജോലികളിൽ നിന്ന് പുനപരിശീലിപ്പിച്ച് എഐ ഉപയോഗിച്ച് വികസിപ്പിച്ച പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വികസനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

എഐ കാരണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലികളുടെ ഫലമായി സാമൂഹിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, ഈ ജോലികളുടെ നഷ്ടം മറികടക്കാൻ സർക്കാരും സ്വകാര്യ മേഖലയും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 


 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ഉള്ളടക്കം

ടാഗുകൾ