എന്താണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്

മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനെ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു തരം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ്. ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന്, പ്രോഗ്രാം പാറ്റേണുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ഭാവിയിൽ ഈ പാറ്റേണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഡാറ്റാസെറ്റിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചാൽ, അത് മനുഷ്യ മുഖങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഈ മോഡൽ പുതിയ ഫോട്ടോകളിൽ മനുഷ്യ മുഖങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ ഈ അറിവ് ഉപയോഗിക്കാം.

മെഷീൻ ലേണിംഗ് വിവിധ തരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത് ഉപയോക്തൃ പ്രവർത്തനം പ്രവചിക്കാൻ, ഭാഷകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ, ചിത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ, ഗെയിമുകൾ കളിക്കാൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

ഒരു ഉദാഹരണം:

നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ നഗരത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഭൂപടം ഉപയോഗിച്ച് റോഡുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ റോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിചിതരാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഭൂപടം ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ റോഡുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റോഡുകളുടെ പാറ്റേണുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു.

മെഷീൻ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഇതുപോലെയാണ്. അവ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പാറ്റേണുകൾ പഠിക്കുന്നു, അത് അവർക്ക് പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

മെഷീൻ ലേണിംഗിന്റെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾ:

  • ഉപയോക്തൃ പ്രവർത്തനം പ്രവചിക്കുക: ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുമോ എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം.
  • ഭാഷകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുക: ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് വാചകം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം.
  • ചിത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ: ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഒരു ചിത്രത്തിലെ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാം.
  • ഗെയിമുകൾ കളിക്കാൻ: ഒരു മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽ ഒരു ഗെയിമിനെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഒരു വളരെ ശക്തമായ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്, ഇത് നിരവധി വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

ഇതുപോലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കാൻ digitalmalayali.in സന്ദർശിക്കൂ!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ഉള്ളടക്കം

ടാഗുകൾ