അഫിനിറ്റി ഡിസൈനറിൽ ഒരു കേർവ്സ് ലെയറിൽ നിന്നും ഒബ്ജെക്റ്റുകളെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാം?

ഡിസൈനിങ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നും വെക്റ്റർ (vector) ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിൽ നിരവധി ഒബ്ജെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് ഒറ്റ കേർവ്സ് (curves) ലെയറായിട്ടായിരിക്കും ലഭിക്കുക.

ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയടങ്ങിയ സിംഗിൾ ലെയറുള്ള ഈ SVG ഫയൽ നോക്കൂ.

ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ അക്ഷരവും എങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് എടുക്കും?
ഇതിൽ നിന്നും ഓരോ അക്ഷരവും എങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് എടുക്കും?

അഫിനിറ്റി ഡിസൈനർ (Affinity Designer) ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയിത് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ചെറിയ പൊടിക്കൈ ഇവിടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ്.

 1. ലെയർ സെലക്റ്റ് ചെയ്തശേഷം LayerGeometrySeparate Curves. എല്ലാ കേർവുകളെയും ഇത് വിവിധ ലെയറുകളിലേക്ക് വിഭജിക്കും.

  Separate Curves
  Separate Curves
 2. ഇപ്പോൾ പല കേർവുകളും ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം.
  ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കേർവുകൾ
  ക്ലോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കേർവുകൾ

  ഇതും വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി, ആദ്യം ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന്റെ (ഇവിടെ ഒരക്ഷരത്തിന്റെ) ലെയറുകളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. സൂം (zoom) ചെയ്തശേഷം ഒബ്ജെക്റ്റിന്റെ ചുറ്റുമായി ക്ലിക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിൽ ലെയറുകളെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് സെലക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

  ഒബ്ജെക്റ്റിന്റെ ലെയറുകളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  ഒബ്ജെക്റ്റിന്റെ ലെയറുകളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 3. ശേഷം, ആദ്യം ചെയ്തപോലെ LayerGeometry-യിലേക്ക് പോയി അതിൽ നിന്നും Merge Curves തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത്രേയൊള്ളു!

  Merge Curves
  Merge Curves
വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഒബ്ജെക്റ്റ്
വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഒബ്ജെക്റ്റ്

ബാക്കിയുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ വേർതിരിച്ച് എടുക്കുക. ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്കുപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും താഴെ കമന്റായി അറിയുക്കമല്ലോ!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
anas
anas

informative

ഉള്ളടക്കം

ടാഗുകൾ