എന്താണ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം?

ലിനക്സ് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, ഇത് ടാർട്ടാർ ലിനക്സ് കേർണലിന് മുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിനക്സ് ആദ്യമായി 1991-ൽ ലിനസ് ടോറവാൾഡ്സ് എന്ന ഫിൻലാൻഡ്കാരനായ കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ലിനക്സ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് സെർവറുകളിൽ.

ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചില പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ഇവയാണ്:

 • അവതരണം: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഇന്റർഫേസുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, അതിൽ ഗ്നോം, കെഡിയെ, എക്സ്ഫെയർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • സുരക്ഷ: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സുരക്ഷിതമാണ്, കാരണം ഇത് പാസ്‌വേർഡ് അധിഷ്ഠിത അധികാര നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
 • സാങ്കേതികവിദ്യ: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിപുലമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, അതിൽ നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷ, മൾട്ടിമീഡിയ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചില പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • സെർവറുകൾ: ലിനക്സ് സെർവറുകളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൽ വെബ് സെർവറുകൾ, ഡാറ്റാബേസ് സെർവറുകൾ, ഫയൽ സെർവറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ഡെസ്ക്‌ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ: ലിനക്സ് ഡെസ്ക്‌ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ഉപയോഗിക്കാം, അതിൽ ഗ്നോം, കെഡിയെ, എക്സ്ഫെയർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഡെസ്ക്‌ടോപ്പ് ഇന്റർഫേസുകൾ ലഭ്യമാണ്.
 • മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ: ലിനക്സ് മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം, അതിൽ ഫോണുകൾ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, സ്മാർട്ട്‌വാച്ച്‌കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ് (IoT) ഉപകരണങ്ങൾ: ലിനക്സ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്‌സ് (IoT) ഉപകരണങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം, അതിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ, സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ചില പ്രധാന മേന്മകളും പോരായ്മകളും ഇവയാണ്:

മേന്മകൾ

 • സൗജന്യവും ഓപ്പൺ സോഴ്സവുമാണ്: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, ഉപയോഗിക്കാം, പരിഷ്കരിക്കാം.
 • സുരക്ഷിതമാണ്: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സുരക്ഷിതമാണ്, കാരണം ഇത് പാസ്‌വേർഡ് അധിഷ്ഠിത അധികാര നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
 • വഴക്കമുള്ളതാണ്: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴക്കമുള്ളതാണ്, കാരണം ഇത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ക്രമീകരിക്കാം.
 • വ്യാപകമായി പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടുന്നു: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വ്യാപകമായി പിന്തുണയ്ക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം നിരവധി ഹാർഡ്‌വെയർ നിർമ്മാതാക്കൾ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ വികസകർമാർ എന്നിവർ ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

പോരായ്മകൾ

 • പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഇത് വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക് ഒഎസ് പോലെയുള്ള മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.
 • സപ്പോർട്ട് ലഭ്യമല്ല: ചില ഹാർഡ്‌വെയർ നിർമ്മാതാക്കൾ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനായി സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നില്ല.
 • ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലഭ്യത പരിമിതമാണ്: വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക് ഒഎസ് പോലെയുള്ള മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലഭ്യത പരിമിതമാണ്.

ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം?

ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ശക്തവും സുരക്ഷിതവുമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, ഇത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രേമികൾ: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, ഇത് വിപുലമായ കസ്റ്റമൈസേഷൻ സാധ്യതകൾ നൽകുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രേമികൾക്ക് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായും സുരക്ഷിതമായും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.
 • സുരക്ഷാ വാചാലർ: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, ഇത് പാസ്‌വേർഡ് അധിഷ്ഠിത അധികാര നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സുരക്ഷാ വാചാലർക്ക് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും.
 • വഴക്കമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ: ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒരു വഴക്കമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്, ഇത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ക്രമീകരിക്കാം. വഴക്കമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവരുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.

ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്നവ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

 • ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം, കാരണം ഇത് വിൻഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ മാക് ഒഎസ് പോലെയുള്ള മറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.
 • ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനായി എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ലഭ്യമല്ല.

നിങ്ങൾ ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രോബ്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിരവധി ലിനക്സ് ഡിസ്ട്രോബ്യൂഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്, ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ സവിശേഷതകളും ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ഉള്ളടക്കം

ടാഗുകൾ