ഫോൺ ബന്ധിപ്പിക്കാതെ ചാർജർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാൽ വൈദ്യുതി ചിലവാകുമോ?

അതെ, ഫോൺ ബന്ധിപ്പിക്കാതെ ചാർജർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടാൽ വൈദ്യുതി ചിലവാകും. കാരണം, ചാർജർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ, അത് ഒരു ചെറിയ അളവിലുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വൈദ്യുതി ചാർജർ അകത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും, ചാർജർ ചൂടാകാതിരിക്കാൻ തടയാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ചാർജർ എത്ര വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത് ചാർജറിന്റെ തരത്തെയും അതിന്റെ പ്രവർത്തന താപനിലയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു ചാർജർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 1 മുതൽ 2 വാട്ട് വരെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പ്രകാശബൾബ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറവാണ്, പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ചെലവാണ്.

ഫോൺ ബന്ധിപ്പിക്കാതെ ചാർജർ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ചാർജറിന്റെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ, അത് ഓൺ ആണ്. ചാർജറിന്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ, അത് ഓഫാണ്.

ഫോൺ ബന്ധിപ്പിക്കാതെ ചാർജർ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നാൽ, അത് നിങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ ഒരു ചെറിയ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. നിങ്ങൾ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ ചാർജർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ഉള്ളടക്കം

ടാഗുകൾ